ikonki Healthnomic_Obszar roboczy 1 kopia 3

Usługa zdalnej diagnostyki Obturacyjnego Bezdechu Sennego (z opisem lekarza specjalisty)

You don't have any inventory with this product. This product in not bookable.

 

 

Nowoczesne i bezpieczne urządzenie umożliwia diagnostykę obturacyjnego bezdechu sennego (OBS). Rejestruje m.in. saturację krwi, tętno, falę tętna, przepływy powietrza przez usta i nos, ruch klatki piersiowej, ruch przepony, położenie ciała i dźwięki chrapania. Aparat posiada wszystkie wymagane certyfikaty i badania dopuszczające go do działania we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Pełen zestaw zostanie przekazany w ramach bezkontaktowej dostawy na adres wskazany przez pacjenta, a Telemedyczne Centrum Healthnomic skontaktuje się z pacjentem, aby poinformować go o sposobie wykonania badania. Proces odbywa się w nocy podczas snu. Kolejnego dnia urządzenie jest odebrane przez kuriera od pacjenta, a raport z badania wraz z opisem wyniku przez lekarza specjalistę dostarczany jest drogą mailową w przeciągu 72 godzin od zakończenia badania.

Data i czas odbioru