Urządzenie do diagnostyki OBS

Urządzenie do diagnostyki OBS

 400,00  / doba

Nowoczesne i bezpieczne urządzenie umożliwia diagnostykę obturacyjnego bezdechu sennego. Rejestruje m.in. saturację krwi, tętno, falę tętna, przepływy powietrza przez usta i nos, ruch klatki piersiowej, ruch przepony, położenie ciała i dźwięki chrapania. Aparat posiada wszystkie wymagane certyfikaty i badania dopuszczające go do działania we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Pełen zestaw zostanie przekazany w ramach bezkontaktowej dostawy na adres wskazany przez pacjenta, a Telemedyczne Centrum Healthnomic skontaktuje się z pacjentem, aby poinformować go o sposobie wykonania badania. Proces odbywa się w nocy podczas snu. Kolejnego dnia urządzenie jest odebrane przez kuriera od pacjenta, a raport badania wraz z diagnozą lekarską dostarczany jest drogą mailową w przeciągu 72 godzin od zakończenia badania.

Cena dobowa: Urządzenie pomiarowe
1 - 1 (doba) : 400,00  Stała
Data i czas odbioru
Kategoria: